AEB is een verzelfstandigd bedrijf van de gemeente Amsterdam met als doel zoveel mogelijk, en steeds meer, energie en grondstoffen terug te winnen uit afval om zo bij te dragen aan een schone samenleving.

Mijn belangrijkste resultaten:

  • Marktanalyse van de gehele afvalmarkt opgesteld.
  • Segmentatie, positionering en dienstverleningsconcepten per segment opgesteld.
  • De functie van marketeer een relevante plek gegeven binnen de organisatie.

Ernst Japikse, manager Marketing & Sales a.i. over mijn werk voor AEB:

‘Ze heeft heel goed door waar klanten behoefte aan hebben en weet dat uitstekend door te vertalen. Ze werkt zelfstandig waarbij ze wel tijdig afstemming, verbinding en sparring zoekt. Een harde werker en dat verwacht ze van haar omgeving ook.’