Curriculum Vitae

Persoonlijke gegevens

Naam + voorletters                           : Weenink, W.J.
Roepnaam                                           : Wieteke
Woonplaats                                         : Wormer
Geboortedatum                                 : 7 november 1974

Opleidingen

 • Leisure Management (HBO) (1994-1998)
 • vwo (1987-1994)

Trainingen – cursussen

 • Online Marketing Manager B (2017-2018)
 • NIMA-C (2013-2014)
 • Marketingcommunicatie-B (2006-2007)

Werkervaring

Zelfstandig marketing- en communicatieadviseur, Wieteke Weenink Marketing (12-2018 – heden)

Tot 1 augustus 2019 werk ik voor Energy Services (een adviesbureau in de energiesector) als marketing- en marketingcommunicatieadviseur.

Belangrijkste resultaten:

 • Marketingcommunicatie geactualiseerd en opgezet: social media, website, digitale nieuwsbrief, huisstijl.
 • Segmentatie huidig portfolio gemaakt om vervolgens positionering en dienstverleningsconcepten per segment te kunnen opstellen.

Senior marketeer, AEB Amsterdam, (02-2018 – 10-2018)

AEB Amsterdam verwerkt afval tot duurzame energie en waardevolle grondstoffen. Klanten van AEB zijn gemeenten, inzamelaars en bedrijven. Begin 2018 is het belang van de transitie naar een klantgerichte organisatie pas echt onderkend en heeft de marketing & sales weer een centrale plek in de organisatie gekregen met een uitbreiding van de capaciteit. Ik was verantwoordelijk voor het (weer) opbouwen van de marketingfunctie.

Belangrijkste resultaten:

 • Segmentatie, positionering en dienstverleningsconcepten per segment opgesteld ism sales.
 • CRM herimplementatie begeleid.
 • Marktanalyse van de gehele afvalmarkt opgeleverd.
 • Eerste aanzet gemaakt voor de commerciële strategie ism sales en business development.
 • De functie van marketeer een relevante plek geven binnen de afdeling én de organisatie.


Productgroepmanager metalen en mineralen, AEB Amsterdam (11-2015 – 01-2018)

De Business Unit (BU) Bodemassen (bodemassen zijn restanten die overblijven na verbranding) was een nieuwe BU voor AEB. Zo ook de functie van productgroepmanager metalen en mineralen; een gecombineerde marketing en sales functie. Ik was verantwoordelijk voor de afzet van de metalen en de mineralen en voor de marketingstrategie van de BU.

Belangrijkste resultaten:

 • Processen van de afzet van de metalen en mineralen ism de betrokken afdelingen geprofessionaliseerd en geoptimaliseerd.
 • Strategie opgesteld voor de afzet van de metalen om een hogere omzet te genereren.
 • Strategie opgesteld voor de afzet van de mineralen tegen zo laag mogelijke kosten en zo laag mogelijk risico.
 • Alle mineralen die AEB in voorraad had verkocht binnen de afgesproken tijd en budget.
 • De functie en de BU (mede) opgebouwd vanaf nul tot een georganiseerd en professioneel onderdeel van de organisatie.
 • Periodiek redacteur personeelsblad.


Marketeer Bijzonder Afval, AEB Amsterdam, (01-2014 – 10-2015)

AEB was net verzelfstandigd en ging over naar een Business Unit (BU) structuur. De marketeers en sales managers gingen over naar de BU’s. Ik werd aangenomen als marketeer voor de BU Bijzonder Afval waar met name gevaarlijke afvalstoffen worden verwerkt.

Belangrijkste resultaten:

 • Marketingfunctie van de BU Bijzonder Afval opgezet en vormgegeven.
 • Strategisch marketingplan voor de BU opgesteld met daarin keuzes voor markten en aanpak.
 • Marktbenaderingsplan opgesteld voor de gekozen markten.
 • Projectleider klanttevredenheidsonderzoek voor geheel AEB.

Adviseur marketing en (marketing)communicatie, Afval Energie Bedrijf, Amsterdam (05-2011 – 12-2013)

Het Afval Energie Bedrijf was officieel nog onderdeel van de gemeente Amsterdam, maar was in deze periode bezig met de transitie naar een commerciëlere organisatie. Begin 2014 werd het bedrijf om die reden een verzelfstandigd bedrijf van de gemeente. De afdelingen marketing, sales en communicatie werden samengevoegd en ik was verantwoordelijk voor zowel de marketing van AEB als de marketingcommunicatie als een aantal (interne) communicatieprojecten.

Belangrijkste resultaten:

 • Marktanalyses en strategie opgesteld voor de markten waarop het Afval Energie Bedrijf acteert.
 • Marktbenaderingsplan inclusief propositie opgesteld en uitgevoerd.
 • Marketingcommunicatie bestaande klanten: organisatie klantendagen, (eind)redactie digitale nieuwsbrief, klantenacties rond o.a. Kerst en Sinterklaas.
 • Als programmamanager ‘Verbeteren dienstverlening’ verschillende projectleiders aangestuurd en de stuurgroep voorgezeten met naast de projectleiders ook verschillende MT-leden om de dienstverlening van het bedrijf te verbeteren.
 • Communicatiecampagne ‘Veilig werken’ opgezet en uitgevoerd iov de manager KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu).
 • Communicatiecampagne scheiding grof afval onder inwoners van Amsterdam.

Zelfstandig (marketing)communicatieadviseur (02-2007 – 04-2009)

Naast mijn baan bij het Afval Energie Bedrijf heb ik enkele (marketing)communicatieklussen uitgevoerd als freelancer.

Belangrijkste resultaten:

 • Voor het project ‘Spits Mijden’ van Rijkswaterstaat verzorgde ik de communicatie met de deelnemers, schreef ik het eindrapport en adviseerde ik de projectleiding over de communicatie.
 • Voor een staalbedrijf heb ik de website opgezet inclusief het schrijven van de teksten.
 • Voor een schoonmaakbedrijf heb ik advies gegeven voor het verbeteren van de website en hebben ik meerdere folders geschreven en geadviseerd over de opmaak van deze folders.

Adviseur marketingcommunicatie en communicatie, Afval Energie Bedrijf, Amsterdam (12-2005 – 04-2011)

De afdeling marketing was in deze periode ondergebracht bij sales. Ik was verantwoordelijk voor de marketingcommunicatie, ism marketing, en voor een aantal interne communicatieprojecten.

Belangrijkste resultaat:

 • Projectleider van het internationale symposium dat wij ter gelegenheid van de opening van de HR Centrale – een afvalenergiecentrale met het hoogste energierendement ter wereld – organiseerde en waarbij koning (toen nog prins) Willem-Alexander de opening verzorgde.

Medewerker marketing en communicatie, Afval Energie Bedrijf, Amsterdam (2003 – 2005)

Marketing was nieuw voor het bedrijf. Ik was verantwoordelijk voor het vormgeven van dit vakgebied.


Junior research manager, Millward Brown, Amsterdam (2001 – 2003)


Assistent projectleider, NIPO BV, Amsterdam (1999 – 2001)


Intercedent, Luba Uitzendbureau, Wormerveer (1998 – 1999)

Nevenactiviteiten

 • Als onderdeel van een team van creatief adviesbureau Fresh Forward werk ik (als vrijwilliger) mee aan het verbeteren van het merkimago van Voedselbanken Nederland.
 • Twee keer een workshop over een marketingcase van AEB Amsterdam gegeven voor studenten marketing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Scheidsrechter jeugd bij korfbalvereniging Groen Geel.
 • Juryvoorzitter bij wedstrijden van de hoogste teams van korfbalvereniging Groen Geel.

Energie

Ik krijg energie van hardlopen, korfbal en gezelligheid met familie en vrienden.