Energiecoöperatie Dordrecht (ECD) is een samenwerking tussen de gemeente Dordrecht en duurzaam energie- en grondstoffenbedrijf HVC. Het doel van ECD is om de ontwikkeling en het gebruik van duurzame energie in Dordrecht te stimuleren.

Mijn belangrijkste resultaten:

  • Onderzoek onder bedrijven die een subsidie hebben gekregen uit de Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++), maar deze nog niet hebben gebruikt. Onderzocht wordt waarom bedrijven hier nog geen gebruik van hebben gemaakt.
  • Vervolgactie is om hen een aanbod op maat te doen, zodat zij alsnog gebruikmaken van de subsidie. Hierdoor stijgt de hoeveelheid duurzame energie in de regio en draagt daarmee bij aan de doelstelling van ECD.