HVC is een duurzaam energie- en grondstoffenbedrijf. HVC ondersteunt daarnaast haar aandeelhouders (gemeenten en waterschappen) om lokaal te verduurzamen via zonne- en windenergie, lokale warmte en geothermie.

Mijn belangrijkste resultaten:

  • Communicatie voor de zonne- en windparken die HVC bouwt: omgevingscommunicatie, marketingcommunicatie (participatie en profilering), perswoordvoering en interne communicatie.
  • Klanttevredenheidsonderzoek onder de (particuliere) klanten van de Business Unit Energie uit Afval.